NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA SLOVENSKO

eHealth a telemedicina

Z našich publikácií odporúčáme učebnicu eHealth a telemedicína. Vyšla za podpory Fakulty biomedicínského inžinierstva ČVUT v Gradě, zoženiete ju v ponuke Grada Slovakia. Táto prvá učebnica eHealth a telemedicíny vznikla v redakčnej spolupráci Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny bratislavskej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Centra pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Národný inštitút zdravia
Obezitologické sympózium
Kontakty
Euroinštitút
Autori: Leoš Středa a Karel Hána.
Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. je docentom pre odbor biomedicínske inžinierstvo na ČVUT v Prahe na katedre informačných a komunikačných technológií v lekárstve. Venuje sa najmä využitiu lekárskej elektroniky a informatiky v asistenčných technológiách a telemedicíne. Je autorom a spoluautorom mnohých patentov a riešiteľom rady výskumných projektov.
Doc. MUDr. PhDr. PaedDr. Leoš Středa, Ph.D. je verejnosti známy predovšetkým ako odborník na chudnutie a diéty. Na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe sa zaoberal výskumom v odbore eHealth (e-health) a telemedicína. Viedol telemedicínsku ordináciu pre obéznych pacientov. Prednášal študentom monitoring a terapiu obezity. Vyučuje eHealth a telemedicínu medikov a študentov biomedicínskeho inžinierstva.