OK

Obézny pacient v interdisciplinárnom pohľade

Sympózium Obézny pacient v interdisciplinárnom pohľade usporiadal Národný inštitút zdravia Slovensko v spolupráci s Fakultou biomedicínskeho inžinierstva v Prahe a Kuliat Foundation Philippines. Sympózium prepojilo telemostom univerzitné a odborné pracoviska zo Slovenska, Filipín a Českej republiky.


Národný inštitút zdravia
Kontakty
Euroinštitút
eHealth a telemedicína

V rámci sympózia pripravila FBMI ČVUT vydanie rovnomennej publikácie Obézny pacient v interdisciplinárnom pohľade. K spoluautorom patrí väčšina garantov jednotlivých sekcií. Vedeckým redaktorom publikácie je ustanovený Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.

Prehľad prednášok:
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.: Zahájenie sympózia
Mgr. Ivan Bencze: Edukácia obéznych prostredníctvom televízie
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.: Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer
P. R. A. M. Santos: Vzdelávanie obéznych
Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.: Lymfatická vákuová drenáž
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: Poruchy metabolizmu lipidov a obezita
Petra Brunclíková, DiS: Redukcia váhy v Kúpeľné liečebni Mánes
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.: Etiopatogenéze obezity
prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.: Kritické momenty aktivácie detskej obezity
MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková: Kognitívno behaviorálnej terapie nadváhy a obezity
Ing. Luboš Kvíčala: Ekonomické aspekty obezity
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: eHealth a telemedicínský monitoring obezity
Markéta Bednaříková, DiS: Liečba obezity v Detské liečebni Křetín
MUDr. René Vlasák: Typológia obezity