OK medical

NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA SLOVENSKO

Národný inštitút zdravia Vila Kalinčiak

Národný inštitút zdravia Slovensko je mimovládna nezisková organizácia Slovenskej republiky. Bola vytvorená a štátom registrovaná v roku 2011 ako Národný inštitút zdravia. Transformovaná bola v roku 2016 na Národný inštitút zdravia Slovensko.

Kontakty
Euroinštitút
eHealth a telemedicína
Obezitologické sympózium

K hlavným úlohám Národného inštitútu zdravia patrí najmä ochrana zdravia obyvateľstva a tvorba a ochrana životného prostredia, zdravotná prevencia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultury, zriaďovanie škôl, špeciálnych školských zariadení, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a ochrana ľudských práv a základných slobôd.

Obr.: Národný inštitút zdravia sídli vo Vysokých Tatrách vo vile Kalinčiak. V minulosti sa táto vila volala Aesculap, podla antického boha lekárstva. Je národnou kultúrnou pamiatkou.